Kết nối với bất kì ai - ở bất kỳ nơi nào

100% nền tảng web, không yêu cầu cài đặt, không cần các kỹ năng công nghệ, tất cả mọi thứ bạn cần là một kết nối internet và một trình duyệt.

100% nền tảng web, không yêu cầu cài đặt, không cần các kỹ năng công nghệ,

tất cả mọi thứ bạn cần là một kết nối internet và một trình duyệt.

Dễ dàng tham gia

Chỉ cần click và join từ url lời mời tham gia họp

Trên hầu hết các trình duyệt

Trên mọi thiết bị, mọi nền tảng

(mobile, tablet, PC, iOS, android, windows, linux, macos)

Không giới hạn số lượng cuộc họp

Tạo không giới hạn, quản lý và theo dõi dễ dàng theo nhu cầu của bạn

Tương tác lên tới 250 người trong một cuộc họp