Công cụ cộng tác mạnh mẽ

Video & Audio Call chất lượng HD, Chat, Slideshow, Whiteboard, Screen sharing, Document sharing giúp tối đa hiệu quả và trải nghiệm tương tác của bạn.

Video & Audio Call chất lượng HD, Chat, Slideshow, Whiteboard,

Screen sharing, Document sharing giúp tối đa hiệu quả và trải nghiệm tương tác của bạn.

Video & Audio Call chất lượng cao, ổn định.

Sử dụng công nghệ SVC (Scalable Video Coding), tất cả thành viên của cuộc họp sẽ có chất lượng hình ảnh tốt nhất có thể đối với đường truyền tương ứng. Có thể đạt chuẩn HD.

Chia sẻ màn hình - Screen sharing

Chia sẻ màn hình, giúp đơn giản việc trình bày bằng cách thực hiện các tác vụ ngay trên máy của bạn.

Chia sẻ tài liệu - Document sharing

Upload và chia sẻ bất kỳ định dạng tài liệu nào. Lưu trữ trên cloud, có thể tìm lại bất kỳ lúc nào.

Video Recording

Cho phép bạn ghi lại cuộc họp rồi lưu trữ và quản lý trên cloud.