SkyMit - Online Video Conference

Giải pháp hội nghị trực tuyến. Tối đa hiệu quả cộng tác từ xa, tiết kiệm thời gian, tiền bạc và các nguồn lực khác cho doanh nghiệp.

Giải pháp hội nghị trực tuyến.
Tối đa hiệu quả cộng tác từ xa, tiết kiệm thời gian, tiền bạc và
các nguồn lực khác cho doanh nghiệp.

Kết nối với bất kỳ ai - ở bất kỳ nơi nào

100% nền tảng web, không yêu cầu cài đặt, không cần các kỹ năng công nghệ, tất cả mọi thứ bạn cần là một kết nối internet và một trình duyệt.

100% nền tảng web, không yêu cầu cài đặt,
không cần các kỹ năng công nghệ, tất cả mọi thứ bạn cần
là một kết nối internet và một trình duyệt.
Chi tiết

Công cụ cộng tác mạnh mẽ

Video & Audio Call chất lượng HD, Chat, Slideshow, Whiteboard, Screen sharing, Document sharing giúp tối đa hiệu quả và trải nghiệm tương tác của bạn.

Video & Audio Call chất lượng HD, Chat, Slideshow,
Whiteboard, Screen sharing, Document sharing giúp tối đa hiệu quả
và trải nghiệm tương tác của bạn.
Chi tiết
 • Video & audio chất lượng HD
 • Chat
 • Slideshow
 • Whiteboard
 • Screen sharing
 • Document sharing

Dashboard thông minh, trực quan, tập trung

Đầy đủ tính năng và dễ sử dụng, giúp bạn quản lý các cuộc họp, quản lý thành viên, quản lý tài liệu một cách khoa học nhất.

Đầy đủ tính năng và dễ sử dụng, giúp bạn quản lý các cuộc họp, quản lý thành viên,
quản lý tài liệu một cách khoa học nhất.
Chi tiết
 • Đầy đủ tính năng
 • Dễ sử dụng
 • Quản lý cuộc họp
 • Quản lý thành viên
 • Quản lý tài liệu

Bảo mật toàn diện

Dữ liệu cuộc họp được mã hóa. Đồng thời, các cuộc họp của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu với độ tin cậy cao, đòi hỏi phải có mới có thể tham gia tương tác.

Dữ liệu cuộc họp được mã hóa.
Đồng thời, các cuộc họp của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu với độ tin cậy cao,
đòi hỏi phải có mới có thể tham gia tương tác.
Chi tiết

Tích hợp dễ dàng

Giải pháp mở hoàn toàn, ban có thể tích hợp với CMS, CRM hay các ứng dụng một cách nhanh chóng, thông qua các API, các SDK. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhúng các cuộc họp trên chính website của bạn, bằng các widget.

Giải pháp mở hoàn toàn, ban có thể tích hợp với CMS, CRM
hay các ứng dụng một cách nhanh chóng, thông qua các API, các SDK.
Ngoài ra, bạn cũng có thể nhúng các cuộc họp trên chính
website của bạn, bằng các widget.